Go to Top

Individueel ondersteuningsplan

The Preventing Burnout Test – Job chronic Stress Early Warning System: individueel ondersteuningsplan

Voor Wie?

Werknemers/zelfstandigen 4x1u30

Waar en wanneer?

4 individuele sessies van 1u30 tijdens de werkuren, 's avonds of op zaterdag, met een tussentijd van 2 weken tot 1 maand. Voor veel werknemers volstaan deze sessies om het probleem op te lossen.

De prijs

De prijs voor deze 4 sessies hangt af van de plaats waar de gesprekken plaats vinden.

HOE VERKRIJGT MEN DEZE 4 SESSIES – INDIVIDUEEL ONDERSTEUNINGSPLAN?

1 - Werknemers – via uw onderneming / Instelling / KMO

U kunt de preventieve ondersteuning aanvragen via uw vertrouwenspersoon, via de HR afdeling, of via uw manager. Er wordt strikte vertrouwelijkheid nageleefd, de sessies vinden immers niet in het bedrijf plaats en de resultaten ervan worden niet doorgegeven aan het bedrijf. Uw anonimiteit wordt gewaarborgd.

2 - Werknemers en zelfstandigen – Via uw huisarts

Uw huisarts kan u een ondersteunende begeleiding aanraden wanneer hij vermoedt dat er sprake is van psychologische of cognitieve vermoeidheid. Indien u wil kan er met de huisarts samengewerkt worden, om u op de langere termijn weer fit en gezond te krijgen.

3 - Werknemers en zelfstandigen – via directe oproep aan +32 (0) 2 234 63 24

U kunt telefonisch contact opnemen met onze permanentie en een afspraak maken voor een eerste gesprek. Van daaruit wordt u dan doorverwezen naar begeleiding die zich het dichtst bij uw woonplaats/werkplaats bevindt.

Alle individuele begeleidingen bestaan uit face-to-face gesprekken met een expert. In uitzonderlijke gevallen kan er ook afgesproken worden de begeleiding via skype te laten verlopen. Contacteer: +32 (0) 2 234 63 24

Terugbetalingen

Ondernemingen bieden over het algemeen de begeleiding aan hun werknemers aan.

Indien u de begeleiding zelf bekostigt is het afhankelijk van uw mutualiteit of er een gedeeltelijke terugbetaling voorzien wordt, wanneer de begeleiding gegeven wordt door een psycholoog. Voor begeleiding door een coach is er geen terugbetaling door de mutualiteit mogelijk.

Tevredenheid

100% van de werknemers/zelfstandigen die de begeleiding van 4 -soms volstonden zelfs 3- kregen zijn nog steeds aan het werk, zij voelen zich beter en in betere gezondheid. Twee werknemers namen de beslissing dichter bij hun werkplaats te gaan werken.

+32 (0) 2 234 63 24