Go to Top

Onze indicators en de resultaten

Onze 9 indicators en de resultaten

Cliquer pour agrandir

Cliquer pour agrandir

Aan de hand van feiten zowel als perceptie meten wij met onze schalen 9 indicators, die op zich elk een bron van stress of welzijn kunnen zijn. Het meten van deze feiten en percepties geeft enerzijds een risico-analyse, maar kan ook eventueel aan het licht brengen dat er reeds sprake is van vermoeidheid/uitputting die men voor zichzelf -nog- ontkent.

Het doel is van elke indicator terug een bron van welzijn te kunnen maken.

Elke indicator is samengesteld uit deel-indicators

Cliquer pour agrandir

Cliquer pour agrandir

Bv. De indicator ICT is samengesteld uit deel-indicators.

Het ondersteuningsplan heeft tot doel het welzijn op het werk te herstellen, wat zal leiden tot meer efficiëntie en een hernieuwd engagement tav het project van de onderneming.

Schéma : Graphic depot copyrights 2012 à 2015 PBT© Graph R. Sponar/M. Buckens conference national and international companies, national and international institutions – dépot nr 052232 Preventing Burnout 0846178807

ONZE AANPAK

Cliquer pour agrandir

Cliquer pour agrandir

Identificatie en management van chronische stress factoren.

Op individuele basis: om de motivatie en energie op lange termijn te behouden. De zin die men aan zijn werk geeft en de notie van het ‘goed uitgevoerde’ werk in goede omstandigheden zijn een prioriteit.

Op organisatie niveau: om het absenteïsme tegen te gaan, de teamwisselingen en de overbelasting van de collega’s die het werk moeten overnemen.

Maar ook om de creativiteit en de motivatie van de werknemers opnieuw aan te wakkeren.

 

Meer informatie aanvragen


 

vadot

Illustration : Nicolas Vadot

Preventing Burnout.eu reserveert zich het recht om te weigeren met bepaalde bedrijven te werken, wanneer zij maatschappelijk niet-ethische projecten niet-duurzame ontwikkeling vertegenwoordigen, omdat werknemers daarin moeilijk zin kunnen vinden. De zin die men geeft aan zijn werk, en de erkenning van dit werk door zichzelf en zijn omgeving is een van de factoren die het risico op burn-out verminderen, en wanneer deze voorwaarde niet voldaan is kunnen wij onze doelstelling van zero burn-out moeilijk waarmaken in deze ondernemingen. Bv bedrijven die vroegtijdig verouderen van hun producten bewust programmeren, die bewust producten op de markt brengen die obesitas uitlokken of chronische ziekten, bedrijven die bewust de bodem vervuilen of producten verkopen die verslavend zijn,… Het is weinig waarschijnlijk dat wanneer de burger niet gerespecteerd wordt, de werknemer het wel zal zijn. Wij zijn ervan overtuigd dat een bedrijf of instelling acitviteiten kan ontwikkelen die duurzaam zijn binnen de context van welzijn op het werk. Op elk niveau zijn er verantwoordelijkheden om te komen tot welzijn op het werk: de regering, het federeale, het regionale, het gemeentelijke, het bedrijf en het individu. Sommige steden hebben het goed begrepen. Met name in Ijsland en recent ook in de stad Portland, nam men de stelling in dat welzijn -zowel van het individu als de samenleving in zijn geheel- op de eerste plaats komt, voor het onmiddellijk winstbejag dat zo geliefd is bij bepaalde ondernemingstypes. Wij geloven dat wij leren uit onze fouten en er lessen uit kunnen trekken, wij geloven dat iedereen kan evolueren en veranderen.”