Go to Top

The preventing burnout test ©

 De PBT is een Spin Off van de UCL, die de preventie van burn-out beoogt d.m.v. een globale analyse die het risico op burn-out bij de werknemers inschat, op basis van het type van uitputting, de indicators (de bronnen van chronische stress) en de categorieën van psychosociaal risico

EEN NIEUWE EN RESOLUUT INNOVERENDE AANPAK

Wanneer ingrijpen?

Flickr-Chad-McDonald-CoronadoPier-2UNE

Onze Psychodiagnostisch: 9 indicatoren en geëvalueerd 4 risicopreventie

Wij gebruiken onze ervaring op het terrein en wij hebben 9 indicators geïdentificeerd die kunnen leiden tot uitputting op het werk op vlak van fysische, emotionele en cognitieve vermoeidheid – deze laatste voornamelijk door geruik van ICT. Het ondersteuningsplan ivm de 4 risico’s is het resultaat van onze peilingen en van de toepassing van een algoritme. Wij werken ook met ‘doorklik’vragen die de vragenlijst gebruiksvriendelijk maken.

De 4 risico's

Onze indicatoren en resultaten