Go to Top

Wanneer ingrijpen?

1 IN DE ONDERNEMING / INSTELLING

Als er in een bedrijf/instelling teveel absenteïsme wordt vastgesteld, als er teveel structurele of onvoorziene personeelswissels zijn, kunnen wij een peiling uitvoeren in uw bedrijf met ons instrument: THE ORGANISATIONAL TRANSVERSAL SOFT SCAN – Preventing Burnout Test & ICT Load Measures

Deze peiling zal u meer inzicht geven zowel in de chronische stressfactoren bij uw werknemers als in de indicator welzijn.

Een andere gespecialiseerde peiling richt zich vooral op bedrijven waarin het gebruik van ICT een belangrijke rol speelt: THE TRANSVERSAL ICT SCAN – Preventing Burnout & ICT Load Measures

Deze SCANS en de aanbevelingen voor de organisatie die eruit voortvloeien geven u een onmiddellijk resultaat van uw investering.

De lezingen om te sensibiliseren voor psychosociale risico's

(2 uur)

Meer informatie

Deze instrumenten kunnen worden gebruikt als preventieve instrumenten wanneer het jaar. Toch raden we de periode september / oktober / november en januari / februari / maart / april.

Meer Informatie

 

2 OP INDIVIDUEEL NIVEAU

Wanneer ingrijpen met Preventing Burnout Test – Individueel ondersteuningsplan?

Het ideale is om in te grijpen nog voor er sprake is van ziekteverlof, ofwel tijdens een eerste kortdurend ziekteverlof vanwege overspanning/uitputting.

Noot: Als de werknemer antidepressiva neemt, en in akkoord met de huisarts, is het wenselijk deze af te bouwen bij het uitvoeren van het ondersteuningsplan. Het is niet de bedoeling dat werk een bon van chronische stress is en tot chronische ziekte/psychiatrisering leidt. Werk moet in de eerste plaats terug een bron van welzijn kunnen worden. Wij werken enkel op preventie.

Meer Informatie  Meer weten? Bel ons op +32 (0) 2 234 63 24