Go to Top

Onze experten

 D e voornaamste doelstelling van de First Spin Off is van algemeen belang: de gezondheid op het werk verbeteren naast het creëren van werk binnen het Project ‘Preventing Burnout EU’.

Het bereiken van ons doel van zero burn-out, zero bore-out en zero cognitieve uitputting door ICT zou een drastische vermindering leiden van de chronische stress die leidt tot Karoshi.

De vorming van nationale en internationale experten schept ook werkgelegenheid in het kader van regionale ontwikkelingspolitiek. De winsten van de First Spin Off zullen geïnvesteerd worden in onderzoek rond welzijn op het werk, en in de gratis vorming van experten die zich toewijden aan werk in Beschermde werkplaatsen.

Een expert worden

Lijst van experts