Go to Top

Het risico op burnout: ‘Battery is empty’

1. Het risico op burnout

DE DEFINITIES

Onze eigen definitie van burn-out heeft zich ontwikkeld na grondige studie van twee definities van burn-out, deze van Herbert Freudenberger en deze van Christina Maslash. De eerste is nog moeilijk terug te vinden, het boek van dr. H. freudenberger (1927-1999) wordt niet meer uitgegeven en uiteindelijk was het een klein verouderd boekje door een Nederlandstalige universiteit uitgeleend aan de UCL dat zijn geheim prijs gaf:.

De Burn-out is een ‘staat van chronische vermoeidheid, (van depressie) en frustratie als gevolg van toewijding aan een doel ,een manier van leven, of een relatie, waarbij de verwachte beloningen uitblijven en die uiteindelijk leidt tot verminderd presteren en minder voldoening in het werk.

Dit werk is fascinerend om te lezen, Freudenberger had goed begrepen dat het begrip burn-out niet alleen toepasbaar was op werksituaties maar ook op andere relaties. Met het begrip ‘chronische vermoeidheid’ was hij vooruit op zijn tijd. Maar het koppelen van burn-out en depressie leidt vandaag nog altijd tot ziekte-verlof en antidepressiva bij duizenden werknemers. Wij hopen met onze verschillende opleidingen duidelijk te maken dat er een duidelijk verschil kan zijn tussen de twee.

De tweede definitie die wij weerhouden hebben is deze van C. Maslash, en M. Leiter. Christina Maslash is een psychologe, zij maakt van burn-out een psychologisch fenomeen. Vanuit haar banden met de medische wereld en met Michael Leiter, heeft zij vele -kwalitatieve en kwantitatieve- wetenschappelijke studies uitgevoerd.

De burn-out op het werk is een langdurige reactie op chronische stressfactoren, emotioneel en interpersoonlijk. De 3 dimensies van deze reactie zijn
1) De uitputting EXH
2) Het gevoel van depersonalisatie CYN
3) Het gevoel van ineficiëntie (IN)EFF

 


ONZE DEFINITIE VAN HET RISICO OP BURN-OUT

Onze definitie van een werknemer/zelfstandige met risico op burn-out is dus op deze twee definities gebaseerd, met daaraan toegevoegd onze empirische vaststellingen.

Een werknemer met risico op burn-out is een werknemer met veel energie, die volgende eigenschappen vertoont:
-Zich verliezen in professionele en privé multitasking (EXH COG en EXH COG ICT)
-Chronische uitputting (EXH EMO – EXH PHYS) in activiteiten waarop hij/zij weinig impact heeft door:
-Gebrek aan beslissingsmacht (…. van Karasek)
-Gebrek aan rechtvaardigheid in de relationele en collegiale sfeer

R. Sponar 2012

Vervolgens hebben wij in 2012 onze observaties vanuit de consultaties beschreven om tot een definitie van een preventie ondersteuningsplan te komen:

De preventie van burn-out, betekent het op tijd begeleiden van een werknemer/zelfstandige die perfectionistisch is, overal present wil zijn, gelooft onvervangbaar te zijn, die zich erg verantwoordelijk voelt en dit zelfs nog meer wil zijn, die vanuit een gevoel van hoogdringendheid handelt steeds in multitasking modus, en daarbij steeds op zijn …. anticipeert. De zin van zijn handelen is niet langer de prioritaire afweging.

De preventie van burn-out is ter hulp komen, omdat hij/zij zich begint te isoleren, omdat er lichamelijke klachten beginnen op te treden, omdat het voedingspatroon ongezond wordt, omdat slaapproblemen of angsten chronisch beginnen worden, omdat er verhoogde prikkelbaarheid is,…

De preventie van burn-out is een volledige analyse van zijn indicators van chronische stress en van welzijn. Het is het uitschakelen van de langdurige stress, ontstaan door en opeenstapeling van kleine en grote factoren in het professionele en privé leven, waarvoor men de tijd niet heeft genomen om ze op te lossen en die men steeds opzij heeft geschoven.


BESLUIT

De preventie van burn-out, heeft tot resultaat dat de werknemer -die vaak een ‘parel’ is voor het bedrijf- operationeel blijft en zijn zelfwaarde terugvindt.


[1] H. J. FREUDENBERGER, G. RICHELSON (1980). Burnout: The High Cost of High Achievement 2 Idem page 67

[2] Maslash, Schauffeli, & Leiter, 2001

Illustratie:  Nicolas Vadot © Preventing Burnout.eu