Go to Top

Het risico op bore-out: ‘Out of Office’ in the office

3. Het risico op bore-out

WIJ BEHANDELEN DE RISICO’S OP BORE-OUT BIJ

  1. Overgekwalificeerde werknemers die een job onder hun niveau aanvaardden, en die zich vooral in de instituties situeren
  2. Werknemers voor wie de werkdagen te lang duren en die niet voldoende interessant werk hebben.
  3. Werknemers die de hele dag stand-by moeten zijn en die bovendien de chronsiche stress accumuleren die deel uitmaakt van de essentie van hun job (vb. security agents)

Wetenschappelijke literatuur op verzoek verkrijgbaar:

  • “Stress among Brazilian Security Guards: Analysis of Vulnerability Factors”
  • “Le Bore-Out Syndrom” de 
C. Bourion et S. Trebucq
  •  ESKA | Revue internationale de psychosociologie et de gestion des comportements organisationnels. 2011/41 – Vol. XVII pages 319 à 346

Illustratie :

Nicolas Vadot © Preventing Burnout.eu